Vítejte na našem webu

        Klub Svatého Eustacha byl původně zaregistrován ke dni 11. 9. 1992 Ministerstvem vnitra ČR pod č. j. VSC/1-14948/92-R jako lovecký klub, který sdružuje české občany, myslivecké odborníky, mladé myslivce a adepty myslivosti. Jeho činnost nebyla nikdy ukončena a spolek tedy fakticky nadále existuje pod přiděleným IČ: 489 25 977 a je registrován ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, položce 4002 od 1. 1. 2014. 

Klub Svatého Eustacha původně založený ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu ustanovení § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

V roce 2014 proběhla úspěšně přeregistrace spolku v souladu s příslušnými ustanoveními z.č. 89/2012 Sb.

 

Oficielní název spolku zní:

Klub Svatého Eustacha, z.s.

 

Adresa sídla spolku je:

Kněžice čp. 59, 289 02 okr. Nymburk

 

Korespondenční adresa:

Mgr. Miroslav Drahota

předseda KSE

Rakouská 683/D

289 23 Milovice, okr. Nymburk

 

 

Vážení členové klubu,

znovu si Vás všechny dovolujeme upozornit na nutnost zaplacení členských příspěvků na další období.

 

Výše členského příspěvku na jeden rok je 100,-Kč.

 

Členské příspěvky na rok 2017 je nutné uhradit nejdéle do konce března 2017.

 

Žádáme všechny členy, aby platby prováděli zásadně banovním převodem nebo přímo vkladem na klubový účet u FIO banky, a.s.

č. ú. 2500757455/2010

(do informací o platbě uveďte své jméno a příjmení, aby mohla být platba identifikována)

Můžete samozřejmě platit i na více než jeden rok a to podle toho, jak se každý sám rozhodne.

Včasným zaplacením členských příspěvků přispějete k usnadnění zajištění činnosti klubu.

 

Za výbor klubu

Mgr. Miroslav Drahota - předseda

 

 
LEX - Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní