AFRICKÝ MOR PRASAT v ČR - SDĚLENÍ ČMMJ a SVS

Důležité informace k zamyšlení nás všech myslivců - nebezpečí je více než aktuální

www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Kontrola-nakaz-volne-zijicich-zvirat---uloha-mysli.aspx


Pokud nebudeme lovit veškerou černou zvěř, kterou potkáme, s jistotou budeme sbírat.

Více na odkazu:

https://www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Nepodcenujme-situaci-s-africkym-morem-prasat--apel.aspx


Tisková zpráva ČMMJ, z.s. k prvnímu výskytu afrického moru prasata v ČR na Zlínsku.

 

Tisková zpráva ČMMJ.pdf

 

Další sdělení, tentokrát ze SVS:

 

www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Zprava-ze-spolecneho-setkani-k-aktualnimu-vyskytu-.aspx

 

Otázky a odpovědí k AMP - velice zajímavé: (převzatu z webu ČMMJ)

 

www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Otazky-a-odpovedi-k-Africkemu-moru-prasat.aspx

 

PROHLÁŠENÍ ČMMJ a návrh řešení situace :

 

www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Stanovisko-CMMJ-k-soucasne-situaci-vyskytu-Africke.aspx

 

Začínají paltit mimořádná opatření SVS proti šíření AMP na celém území ČR:

www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Zacinaji-platit-dalsi-mimoradna-veterinarni-opatre.aspx

 

eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2017_zacinaji-platit-dalsi-mimoradna.html

 

1) Opatření pro celou Českou republiku:

https://eagri.cz/public/web/file/542122/_43589_2017_MZE_16233.pdf

2) Opatření pro vymezenou oblast v okolí zamořené oblasti na Moravě: 

https://eagri.cz/public/web/file/542078/_43587_2017_MZE_17212.pdf

Aktualizace Nařízení SVS a nové informace