Kniha návštěv

Datum: 17.02.2015

Vložil: Marcela

Titulek: ZŘ pro slídiče

Znovu se zeptám, uvažujete i o zkouškách pro slídiče nebo ne?

Datum: 18.02.2015

Vložil: Mgr. Miroslav DRAHOTA

Titulek: Re: ZŘ pro slídiče

Dobrý den, velice se omlouvám, že odpovídám až nyní, ale pracovní povinnosti mi bránily rychlejší reakci. Náš spolek má v současné době připraveny "soutěžní řády" pro ohaře, které byly schváleny i Ministerstvem zemědělství a jsou v souladu s platnou legislativou. Nově jsme obdrželi i souhlasné vyjádření k Návrhu soutěžních řádů pro honiče. Oba soubory soutěžních řádů nijak neodporují Zákonu na ochranu zvířat proti týrání a splňují i legislativní požadavky na přiznání statutu lovecké upotřebitelsnosti.
Samozřejmě máme v úmyslu připravit i řády pro další skupiny loveckých plemen.
Budu hovořit za sebe. Nechci dělat vševědoucího, ale nejlépe by bylo navázat nějakou spolupráci a v případě řádů pro slídiče zohlednit v prvé řadě zájmy chovatelů těchto plemen, legislativní předpisy (národní a samozřejmě i reglementy FCI). Jedině tak je možné připravit opravdu kvalitní řády, které budou odpovídat současným potřebám chovu, způsobu lovu a reglementům FCI.
V žádném případě nechceme jít cestou "o vás, bez vás", jak to praktikují jiné subjekty.
Neustále probíhají jednání s Ministerstvem zemědělství ohledně naší žádosti o vydání "Pověření" k organizaci a pořádní zkoušek loveckých psů z výkonu. Ačkoliv veškeré legislativní podmínky splňujeme, tak doposud se stále jedná a nebylo v naší žádosti rozhodnuto.
Toliko prozatím odpověď na Vaše dotazy.
Mgr. Miroslav DRAHOTA - předseda spolku

Datum: 17.02.2015

Vložil: Marcela

Titulek: CACIT pro slídiče

Titul CACIT můžou slídiči získat i podle "B" ( FCI) pro lovecké slídiče a německé křepeláky z května 1985, tedy nikoli jen Field trial anglických loveckých španělů ( "A").

Datum: 18.02.2015

Vložil: Mgr. Miroslav Drahota

Titulek: Re: CACIT pro slídiče

Dobrý den, samozrejmě tyto regimentu FCI známe. Doposud však nikdo neporidil jejich oficiální překlad . Kdyby o nich nebyla zmínka na sekci slídičů KCHCF, tak si dovolim tvrdit, že kromě zasvěcených o tom moc lidi ani neví. Je třeba ze strany ČMKU věnovat více prostoru i výkonu loveckých plemen psů a ne se sustredit pouze na exteriér.
Zdravím všechny lovecké kynology.
Mgr. MIROSLAV DRAHOTA

Datum: 18.02.2015

Vložil: Mgr. Miroslav Drahota

Titulek: Re: Re: CACIT pro slídiče

Promiňte několik překlepů, ale píšu to ve vlaku na mobilu. Ale snad si rozumíme.

Přidat nový příspěvek