Kynologie

OHAŘ JAKO ZACHRÁNCE ZVĚŘE

[citace Karla Podhajského]


"Pes, nezbytný činitel při myslivosti, aby účelu svému plně dostál, musí býti odborně vycvičen a zaveden. Znalost výcviku vystavujícího a zvěř k ráně přivádějícího jest dostatečně mezi cvičiteli rozšířena.

Méně jest znám výcvik psa zachraňujícího, který chyby svého pána napravuje…“

 

 

ČMMJ zveřejnila na svém webu okruhy otázek pro rozhodčí  a čekatele na funkci rozhodčích výkonu loveckých psů

Zajímavé čtení, které nebudeme nijak komentovat. Okaz níže.

www.cmmj.cz/Kynologie/Rozhodci-a-cekatele-zkousek-psu-z-vykonu.aspx

Plán kynologických akcí pořádaných ČMMJ a chovatelskými kluby ve spolupráci s ČMKJ a ČMMJ v roce 2018

 

 

 

P ČMKU schválilo nové složení odborných komisí a schválilo naše zástupce ve fakultativních komisích FCI 

Na stránkách ČMKU je zveřejněn Zápis č. 2 z řádného zasedání Předsednictva (P ČMKU) Českomoravské kynologické unie dne 24.4.2015; České Budějovice, hotel Adler.

Známe tedy složení odborných komisí a známe i všechny zástupce ve fakultativních komisích FCI. Je zde i novinka, že bude zřízena výcviková komise a to na návrh Českého kynologického svazu.

P ČMKU rozhodlo přesunout jednání o této komisi na příští zasedání a požádat ČKS o vypracování koncepce a náplně této komise. Pracovní zkoušky mají rozdílné podmínky pro zaštítění v jednotlivých odbornostech. Na příští zasedání P ČMKU bude pozván Bc. J. Lasík, navržený kandidát komise.

Myslíme si, že by nebylo od věci navrhnout jako kandidáty do této komise i zástupce loveckých plemen. Je to podle nás výzva pro ČMKJ, aby také vypracovala nějakou koncepci a tuto předložila spolu s ČKS na příští zasedání P ČMKU.

Věříme, že nově složené odborné komise a i zvolení zástupci do fakultativních komisí FCI budou pracovat pro blaho naší kynologie, že nebudou sledovat jen své osobní zájmy a že přispějí ke zvýšení prestiže naší kynologie u nás a v zahraničí.

K tomuto jim přejeme hodně sil, zdravého elánu a velkou odvahu.

 

1249_zapis_p_cmku_ze_dne_24.4.2015.pdf (600290)

 

 

 

PRAVIDLA FCI pro zkoušky loveckých psů

 

ORIGINÁLNÍ VERZE PRAVIDEL FCI PRO KONTINENTÁLNÍ OHAŘE - PODMÍNKY ZADÁVÁNÍ CACIT

ACO-REG-en.pdf (288153)

Oficiální překlad pravidel FCI pro kontinentální a britské ohaře - překlad Helena DVOŘÁKOVÁ

KSE _ překlady řádu FCI pro ohaře.doc (3531264)

 

Důležité kontakty:

 

Webový server F.C. I.

https://www.fci.be/en/Presentation-of-our-organisation-4.html

 

Českomoravská kynologická unie :

https://www.cmku.cz

 

Českomoravská kynologická jednota:

https://www.cmkj.eu/

 

Sekce ohařů na stránkách ČMKJ:

https://www.cmkj.eu/index.php?nid=7081&lid=cs&oid=1202506KSE _