Důkazy o normalizačních praktikách současného vedení ČMMJ, ČMKJ a potažmo i ČMKU

08.04.2015 10:07

Na úvod je třeba připomenout několik důležitých momentů charakterizujících normalizaci a normalizační myšlení.

Bývalý čelní představitel komunistické moci Gustáv Husák v roce 1969, v rámci nastupující normalizace k myšlence tzv. „socializmu s lidskou tváří“, v jednom ze svých projevů prohlásil: „My jsme lidská tvář a nikdo jiný.” Z toho jde ještě dodnes mráz po zádech.

Průvodním  znakem  normalizačního  myšlení  je  totiž pojetí  politického odpůrce nikoliv  jako  ideového soupeře, ale jako ideologického či dokonce třídního nepřítele, kterého je nutné zcela vyloučit z podílu na rozhodování a doslova zlikvidovat.

V  neposlední  řadě  je pro normalizační praktiky příznačná neúcta k právu, rovnosti před zákonem či třeba popírání nezávislosti justice atd..

No a právě tyto úvodní myšlenky charakterizují současné chování čelních představitelů ČMMJ a našich vedoucích kynologických organizací ČMKJ a ČMKU.

 

Podrobnosti v niíže přiložených odkazech:

Žádost o spolupráci s ČMKJ.pdf (328190)

Uznávaní rozhodčích.pdf (316730)

Mimosmluvní pořadatel.pdf (61514)

Důkazy o normalizačních praktikách současného vedení ČMMJ final.docx (231727)

 

Ozývají se hlasy, že jsme to tzv. přehnali, že pokud ještě byla nějaká minimální naděje, že ze strany ČMKJ bude uzavřena smlouva o spolupráci s našim spolkem, tak nyní, po zveřejnění výše uvedeného příspěvku na našich stránkách a zde, je tzv. po všem. Ptal se nás ale někdo z těchto kritiků, jakou jsme měli jinou možnost, než takto upozornit na jednání představitelů ČMKJ vůči našemu spolku? Místo toho aby nějak odpověděli na naši řádně zaslanou žádost, tak vyvěsili na svých stránkách "Důležitou informaci", kde dopředu varují a zastrašují sankcemi všechny, kteří by třeba chtěli u nás absolvovat zkoušky se svým psem nebo dokonce posuzovat na našich zkouškách jako rozhodčí. I když se pod tou "Důležitou informací" nikdo z vedení ČMKJ nepodepsal, tak jí přesto prezentovali jako rozhodnutí předsednictva ČMKJ a rozeslali na všechny možné kontaktní adresy, které měli k dispozici. Je toto normální?

 

Dne 8. 4. 2015 byl jednatelkou ČMKJ, z.s. paní Věrou Dvořákovou zaslán dopis na adresu předsedy našeho spolku, který se týká naší žádosti o navázání spolupráce mezi subjekty Českomoravská kynologická jednota, z.s. a Klub Svatého Eustacha, z.s. v oblasti organizace zkoušek loveckých psů z výkonu. Bylo nám písemně sděleno, že naše žádost byla zařazena do programu jednání nejbližšího zasedání předsednictva Českomoravské kynologické jednoty, z.s.. O rozhodnutí předsednictva ČMKJ, z.s. v dané věci budeme, dle sdělení jednatelky ČMKJ, z.s., písemně informováni. Termín nejbližšího zasedání předsednictva ČMKJ, z.s. nám však sdělen nebyl.