Informace o nadcházejícím jednání u "kulatého stolu" na MZeČR

03.01.2015 10:43

Vážení přátelé,

dne 21. 1. 2015 se bude konat na Ministerstvu zemědělství ČR jednání "u kulatého stolu"  na téma zkušební řády psů pro zkoušky z výkonů podle předpisů o myslivosti.

Na toto jednání jsou pozvání představitelé všech pověřených organizaci, mezi které byl zařazen i náš spolek.

Cílem jednání je představit zkušební řády jednotlivých subjektů se snahou o jejich sjednocení, případně nalezení konsenzuálního řešení. Každý z pozvaných subjektů bude mít cca 15 minut na prezentaci svých zkušebních řádů. Ve svém vystoupení se má každý  zaměřit na rozdíly mezi jednotlivými zkušebními řády.

Věřím, že toto jednání pomůže vyřešit řadu problémů v lovecké kynologii a že náš spolek bude moci prokázat plnou kompatibilitu našich Pravidel pro zkoušky loveckých s platnými a schválenými řády FCI, ze kterých naše Pravidla vychází a na které přímo navazují, zejména pak ve vztahu k možnosti získání titulů CACIT.

Věřím, že se nám podaří prokázat nekoncepčnost  nových zkušebních řádů ČMMJ, zejména pro  ohaře, které absolutně nerespektují současnou úroveň stavů drobné zvěře, kvůli kterým ohaře chováme a cvičíme.

Řády FCI jsou zcela chybně aplikovány do nových schválených  zkušebních řádů ČMMJ, účinných od 1. 4. 2014.

Řády FCI musí být respektovány při pořádání mezinárodních zkoušek. Nové schválené a účinné zkušební  řády ČMMJ zbytečně zdlouhavým a kostrbatým způsobem popisují discipliny, které je možné popsat jednoduše. Stačí nahlédnout do minulých zkušebních řádů ČMMJ, případně do zkušebních řádů okolních zemí.

Předseda spolku

Mgr. Miroslav Drahota

Kopie pozvání a rozdělovníku:

88402_2014-MZE-16233_2.pdf (164724)

Rozdělovník.pdf (151295)