Je zveřejněn Zápis č. 2 z řádného zasedání Předsednictva (P ČMKU) Českomoravské kynologické unie

30.04.2015 07:05

Na stránkách ČMKU je zveřejněn Zápis č. 2 z řádného zasedání Předsednictva (P ČMKU) Českomoravské kynologické unie dne 24.4.2015; České Budějovice, hotel Adler.

Známe tedy složení  odborných komisí a známe i všechny zástupce ve fakultativních komisích FCI. Je zde i novinka, že bude zřízena výcviková komise a to na návrh Českého kynologického svazu.

P ČMKU rozhodlo přesunout jednání o této komisi na příští zasedání a požádat ČKS o vypracování koncepce a náplně této komise. Pracovní zkoušky mají rozdílné podmínky pro zaštítění v jednotlivých odbornostech. Na příští zasedání P ČMKU bude pozván Bc. J. Lasík, navržený kandidát komise.

Myslíme si, že by nebylo od věci navrhnout jako kandidáty do této komise i  zástupce loveckých plemen. Je to podle nás výzva pro ČMKJ, aby také vypracovala nějakou koncepci a tuto předložila spolu s ČKS na příští zasedání P ČMKU.

Věříme, že nově složené odborné komise a i zvolení zástupci do fakultativních komisí FCI budou pracovat pro blaho naší kynologie, že nebudou sledovat jen své osobní zájmy a že přispějí ke zvýšení prestiže naší kynologie u nás a v zahraničí.

K tomuto jim přejeme hodně sil, zdravého elánu a velkou odvahu.

1249_zapis_p_cmku_ze_dne_24.4.2015.pdf (600290)