Jednání na Ministerstvu zemědělství ohledně naší žádosti o Pověření k organizaci zkoušek loveckých psů

03.12.2014 22:43

Dnešního dne jsme se zúčastnili jednání na Ministerstvu zemědělství ohledně žádosti našeho spolku o vydání Pověření k organizování zkušek loveckých psů. Je známo, že mimo ČMMJ, z.s. má toto pověření ještě Asociace myslivosti ČR, o.s. a Myslivecká Matice Česká, o.s., ale tyto subjekty využívají Zkušebních řádů ČMMJ z.s..

Náš spolek si zpracoval vlastní "Pravidla pro zkoušky loveckých psů", která nechal připomínkovat příslušnými odbory Ministerstva zemědělství za účelem souladu těchto pravidel s platnou legislativou. Ministerstvo zemědělství nám odpovědělo, že naše "Pravidla" jsou v tomto smyslu v pořádku. Máme doposud zpracována pravidla pouze pro ohaře, ale již jsou připravena pravidla pro plemen honičů a retrievrů, která rovněž vychází z pltaných mezinárodních řádů FCI.

Nicméně z dosavadních výsledků jednání zatím vyplynulo, že by nebyl až tak velký problém nám příslušné pověření vydat, ale že jistým problémem by bylo to, že naše "Pravidla" jsou odlyšná od Zkušebních řádů ČMMJ, z.s., ačkoliv striktně vychází a navazují na mezinárodně platné řády FCI pro ohaře všech plemen.

Naše "Pravidla" totiž vychází a přímo navazují na jediné a dosud nijak nemodifikované Zkušební řády z roku 1996, které jsou zaregistrované u FCI pro všestrannnou práci ohařů a které nebyly od roku 1996 u FCI nijak měněny a modifikovány.

Podrobně je možno se s našimi "Pravidly" seznámit v sekci KYNOLOGIE.

Náš spolek si rovněž vytvořil vlastní "Pravidla pro jemnování a odvolávání rozhodčích pro zkoušky loveckých psů", která jsme rovněž k naší žádosti o "Pověření" předložilo Ministerstvu zemědělství.

Posuďte sami naše schválené normativy vztahující se k organizaci zkoušek loveckých psů a vyjádřete své názory v příslušných sekcích "otázky a odpovědi" nebo v "knize návštěv"