Myslivecké organizace se setkaly na půdě ČMMJ

08.03.2017 04:51

myslivost.cz/Pro-myslivce/Aktuality/Myslivecke-organizace-se-setkaly-na-pude-CMMJ

 

Jde o významný mezník v oblasti vytváření myslivecké politiky a Klub svatého Eustacha byl při tom. Přislíbili jsme aktivní účast a svůj slib a závazek naplníme.

O co nám, jako Klubu svatého Eustacha jde, a na čem jsme všichni výše uvedení účastnici shodli ?

Je třeba si nejprve uvědomit následující:

CO TA NAŠE MYSLIVOST VLASTNĚ JE?

- je to náročná odborná a širokospektrální činnost regulovaná a nařízená speciálním zákonem nám uživatelům honiteb-myslivcům?

- nebo se jedná o veselou zájmovou činnost spočívající skutečně jen v tradičním lovu zvěře s občasným přikrmováním a veselou poslední lečí?

- nebo se dokonce jedná jen o zabíjení volně žijících živočichů-zvěře pro sport, zábavu a ukojení atavistických pudů jakýchsi myslivců?

PAK SI JE TŘEBA STANOVIT:

CO CHCEME??
- Chceme novou a moderní myslivost, která bude vysoce odborná, efektivně fungující, plně konkurenceschopná, podporovaná a uznávaná státem i společností.

- Chceme prezentovat myslivce jako osoby, které ve svém volném čase rozvíjí záliby a zájmy ve prospěch myslivosti, ochrany přírody, lovecké kynologie, sokolnictví, střelectví apod. a využívají svých odborných schopností a zájmu o myslivost ve sportovních, uměleckých a kulturních oblastech a jsou v neposlední řadě ochránci přírody a všech druhů zvěře.

A KONEČMĚ PAK:

JAK TOHO DOSÁHNOUT?

1)Moderní reformou odvětví myslivosti na základě skutečně nové, odborné, systémové a komplexní koncepce dlouhodobého rozvoje odvětví myslivosti v ČR.

2)Podmínkou je ovšem správné naformulování nových zásad a výchozích principů moderní reformy odvětví myslivosti.

3)Pokud si dnes někdo myslí, že myslivost bez koncepce existovat může, jedná se o osoby, které pod pojmem myslivost vidí (i přes proklamace o novém pojetí myslivosti) skutečně jen tradiční lov zvěře s občasným přikrmováním a tou veselou poslední lečí.

4)Na druhé straně je třeba si připomenout, že desetitisíce myslivců každoročně investuji ze svých vlastních kapes stovky milionů korun a miliony dobrovolných pracovních hodin, aby se mohla Česká republika chlubit překrásnou přírodou i zvěří. Myslivost je v našich podmínkách otázkou tradice, služby a posláním, která je také v nemalé míře dotována z kapes myslivců!!!!

STANOVILI JSME SI JEDNOTLIVÉ OBORY ODVĚTVÍ MYSLIVOSTI, KTERÉ SE POKUSÍME V PŘÍPRAVĚ KONCEPCE ROZVOJE MYSLIVOSTI ROZPRACOVAT:

1. Historický vývoj lovectví a myslivosti, lovecké a myslivecké zvyky a tradice, myslivecká etika, myslivecký řád.

2. Myslivecká legislativa a právní předpisy související; myslivecká a lovecké právní předpisy v jednotlivých státech; mezinárodní smlouvy, úmluvy a dohody týkající se myslivosti.

3. Systém řízení myslivosti; systém státní správy; zásady vzniku a existence držitelů honiteb; tvorba a fungování honiteb.

4. Myslivecká biologie (zoologie, anatomie, fyziologie, ekologie aj.).

5. Myslivecký management jednotlivých druhů zvěře.

6. Myslivecké lovectví.

7. Myslivecký systém ochrany zvěře, honiteb a přírody.

8. Systém myslivecké péče o zvěř, životní prostředí zvěře, krajinu a přírodu;
systematické myslivecké úpravy krajiny; myslivecká pole a luka; atd.

9. Myslivecká kynologie a související legislativa

10. Myslivecké střelectví a balistika; bezpečnostní zásady pro užívání zbraní.

11. Myslivecká veterinární medicína.

12. Myslivecký systém kontrol a hodnocení realizace a výsledků mysliveckého
managementu.

13. Myslivecký systém typologie honiteb; systém mysliveckého plánování, evidence a statistických zjišťování.

14. Myslivecké stavby a technika pro myslivecký management.

Myslíme si, že pokud se podaří společný záměr realizovat, bude to jen ku prospěchu naší české myslivosti. Všem nám jde o jeden společný cíl a to rozvoj myslivosti, která bude vysoce odborná, efektivně fungující, plně konkurenceschopná, podporovaná a uznávaná státem i společností.

Mgr. Miroslav Drahota - předseda Klubu svatého Eustacha, z.s.