Členská schůze spolku

06.09.2014 17:00

Klub Svatého Eustacha, z.s.

Kněžice, okr. Nymburk

 

P O Z V Á N K A  N A   S C H Ů Z I

 

Klub Svatého Eustacha, z.s. organizuje schůzi klubu za účelem projednání a schválení klubových „Pravidel pro lovecké zkoušky ohařů“ a klubových „Pravidel pro jmenování a odvolávání rozhodčích z výkonu loveckých psů“

Místo konání schůze: Restaurace „Na kukačce“ v obci Jarkovice, okr. Benešov

Datum a čas konání schůze: 06. 09. 2014 od 17:00 hodin nebo operativně po skončení klubových akcí Klubu Bretaňských ohařů

 

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatele zápisu
  3. Seznámení členů s dokončení registrace klubu ve spolkovém rejstříku
  4. Přijetí nových členů klubu
  5. Seznámení členů s pracovní verzí klubových „Pravidel pro lovecké zkoušky ohařů“
  6. Seznámení členů s pracovní verzí klubových „Pravidel pro jmenování a odvolávání rozhodčích z výkonu loveckých psů“
  7. Diskuze k předloženým návrhům klubových pravidel
  8. Projednání Žádosti na MZeČR o vydání  Pověření k organizování zkoušek loveckých psů z výkonu
  9. Usnesení a závěr

V Kněžicích dne 5. 7. 2014

 

                                                                                                     Mgr. Miroslav DRAHOTA, v.r.

                                                                                                              Předseda klubu