Novinky v sekci MYSLIVOST - čtěte

09.12.2014 08:27

V sekci "MYSLIVOST" jsou uv eřejněny odkazy na příslušné portály MZeČR ve vztahu k dotacím na úseku myslivosti; k problematice černé zvěře  a k mapovému portálu ÚHÚL Brandýs nad Labem týkajícího se honiteb v ČR.