Nový příspěvek v sekci "KYNOLOGIE"

31.03.2015 15:26

V sekci "Kynologie jsme umístili odkaz na dopis, který jsme rozeslali všem doposud pověřeným subjektům k organizování zkoušek loveckých psů z výkonu. Nás klub se nebrání jakékoliv spolupráci.

Zároveň však ale důrazně odsuzujeme praktiky některých  představitelů naší lovecké kynologie, kteří se snaží jednak pošpinit náš klub a jednak zastrašují a vyhrožují lidem, kteří by chtěli na našich kynologických akcích vést svého psa nebo posuzovat jako rozhodčí.

Toto jen svědčí o morálním úpadku těchto lidí a o jejich zažitých zvycích z doby totality, kdy takto zcela normálně jednali s okolím. Brzo na našich stránkách zveřejníme konkrétní materiál dokumentující tuto činnost.

Vyhrožovat někomu újmou za to, že bude konat v souladu se zákony této republiky a s prováděcími předpisy na jejich realizaci a uvádět někoho záměrně v omyl  je nejenom  trestné, ale jde o největší podlost, které se člověk na člověku může dopustit.