Opětovné upozornění na platbu členských příspěvků na rok 2016

02.02.2016 11:10

Vážení členové klubu,

znovu si Vás všechny dovolujeme upozornit na nutnost zaplacení členských příspěvků na další období.


Výše členského příspěvku na jeden rok je 100,-Kč.


Členské příspěvky na rok 2016 je nutné uhradit nejdéle do konce března 2016.


Žádáme všechny členy, aby platby prováděli zásadně banovním převodem nebo přímo vkladem na klubový účet u FIO banky, a.s.

č. ú. 2500757455/2010

(do informací o platbě uveďte své jméno a příjmení, aby mohla být platba identifikována)

Můžete samozřejmě platit i na více než jeden rok a to podle toho, jak se každý sám rozhodne.

Včasným zaplacením členských příspěvků přispějete k usnadnění zajištění činnosti klubu.


Za výbor klubu

Mgr. Miroslav Drahota - předseda