Plán akcí Klubu svatého Eustacha, z.s. na rok 2017

20.03.2017 15:13

 

Plán kynologických akcí Klubu Svatého Eustacha, z.s. na rok 2017 se zadáním lovecké upotřebitelnosti

dle platného Zkušebního řádu ČMMJ z roku 2014 se zapracovanými doplňky z roku 2015

vypracovaný v souladu s bodem 5) podmínek pro organizování zkoušek psů z výkonu na základě Pověření MzeČR č. 1/2015 ze dne 17. 3. 2015 vydaného MZeČR pod č.j. 6256/2015-MZE-16233 a účinného od 1. 4. 2015

Druh akce

Datum konání

Místo konání

Startovné v Kč

PZ ohařů *

9. 9. 2017

okr. Praha - Západ

800,-

PZ ohařů *

7. 10. 2017

okr. Mladá Boleslav

800,-

LZ ohařů *

5. 8. 2017

okr. Mladá Boleslav

900.-

ZSVP *

10. 9. 2017

okr. Nymburk

900,-

VZ ohařů bez zadávání CACT dle platného Zkušebního řádu ČMMJ z roku 2014 se zapracovanými doplňky z roku 2015

ve spolupráci s ČMMJ, z.s – OMS Kutná Hora 23. – 24. 9. 2017 – MS Horka

*Pouze v případě uzavření dohody o spolupráci s ČMMJ a ČMKJ – případné dotazy zodpoví předseda spolku : 721  898 155

PLÁN OSTATNÍCH AKCÍ z účastí KLUBU svatého Eustacha, z.s. na rok 2017

1) Natura Viva 2017 Lysá nad Labem

Termín: 24. 05. 2017 - 28. 05. 2017

2) Národní myslivecké slavnosti 2017 na zámku Ohrada

Termín: 24. 06. 2017 - 24. 06. 2017

3) Myslivecké slavnosti sv. Eustacha Křivoklát

Termín: 9. – 10. 9. 2017
                  Sobota: Festival lovecké hudby
                  Neděle: Den přírody a myslivosti