Plán Kynologických akcí na rok 2016

07.12.2015 14:55

 

Plán kynologických akcí Klubu Svatého Eustacha, z.s. na rok 2016 se zadáním lovecké upotřebitelnosti

dle platného Zkušebního řádu ČMMJ z roku 2014 se zapracovanými doplňky z roku 2015

vypracovaný v souladu s bodem 5) podmínek pro organizování zkoušek psů z výkonu na základě Pověření MzeČR č. 1/2015 ze dne 17. 3. 2015 vydaného MZeČR pod č.j. 6256/2015-MZE-16233 a účinného od 1. 4. 2015

 

Druh akce

Datum konání

Místo konání

Startovné v Kč

PZ ohařů

4. 9. 2016

okr. Praha - Západ

800,-

PZ ohařů

2. 10. 2016

okr. Mladá Boleslav

800,-

ZVP dle ZŘ pro ZVP ohařů

17. 9. 2016

okr. Benešov

700,-

LZ ohařů

6. 8. 2016

okr. Nymburk

900,-

Vrcholná Akce Klubu - Memoriál Františka Horela – VZ ohařů

dle platného Zkušebního řádu ČMMJ z roku 2014 se zapracovanými doplňky z roku 2015

 

24. -25. 9. 2016 okr. Mladá Boleslav; startovné 1800,- Kč

Lipník, Čachovice, Nepřevázka

Středisko Nepřevázka, vše na okrese Mladá Boleslav

 

Odesláno na podatelna@mze.cz dne 7. 12. 2015