Platba členských příspěvků na rok 2016

15.12.2015 09:09

Vážení členové klubu,

blíží se konec roku a proto si Vás všechny dovolujeme upozornit na nutnost zaplacení členských příspěvků na další období. Výše členského příspěvku na jeden rok je 100,-Kč.

Členské příspěvky na rok 2016 je nutné uhradit nejlépe  do konce roku 2015, nejdéle však do konce března 2016.

Žádáme všechny členy, aby platby prováděli zásadně banovním převodem nebo přímo vkladem na klubový účet u FIO banky, a.s.

č. ú. 2500757455/2010

(do informací o platbě uveďte své jméno a příjmení, aby mohla být platba identifikována)

Můžete samozřejmě platit i na více než jeden rok a to podle toho, jak se každý sám rozhodne.

Včasným zaplacením členských příspěvků přispějete k usnadnění zajištění činnosti klubu.

Za výbor klubu

Mgr. Miroslav Drahota - předseda