Poslání a smysl našich klubových "Pravidel" pro zkoušky loveckých psů.

14.01.2015 19:23

Vážení přátelé lovu s loveckými psy.

Jak jsme Vás již informovali, tak dne 21. 1. 2015 se bude na Ministerstvu zemědělství ČR bude konat jednání u tzv. "kulatého stolu" kam jsou pozváni představitelé pověřených subjektů pro organizaci a pořádání zkoušek loveckých psů.

Jsme velice rádi, že mezi tyto subjekty byl zahrnut i náš spolek, který o tzv. "Pověření" požádal v posledním čtvrtletí roku 2014, ale doposud jím  nedisponuje.

V této souvislosti jsme se snažili udělat maximum pro to, abychom se stali uznávaným a respektovaným subjektem v oblasti organizace a pořádání zkoušek loveckých psů.

Zpracovali jsme pro Vás prozatím pravidla pro zkoušky dvou skupin loveckých plemen, pro ohaře a honiče.

Naším zájmem je poskytnout vůdcům, ale především jejich psům možnost vybrat si zkoušku, která je v souladu s naší státní legislativou, ale přitom vyhovuje nejen určitému plemeni či skupině plemen a především způsobu využití psa jako loveckého pomocníka právě při takovém způsobu lovu, jaký praktikuje jeho majitel.

Naším zájmem je nabídnout alternativu těm zkušebním řádům, které jsou představovány Českomoravskou mysliveckou jednotou jako ty jediné správné a vhodné.

To není správný názor, znění zákona o myslivosti i prováděcí vyhlášky nestanovují v této věci žádný monopol.

V každé demokratické společnosti je zájem monopoly odstraňovat a náplní každé demokracie je možnost volby.

Naše představovaná pravidla pro zkoušky ohařů a honičů zpracovali zkušení cvičitelé, mezinárodní rozhodčí z výkonu a  praktičtí lovci, využívající denně své psy  při lovecké praxi. 

Připravujeme pro Vás  i "Pravidla" pro další skupiny loveckých psů, vždy na základě vrozených, specifických vlastností jednotlivých skupin plemen a v souladu nejen s naší legislativou, ale i s pravidly FCI.

V našich "Pravidlech" jsou jak zkoušky, splňující požadavek zákona pro přiznání lovecké upotřebitelnosti, tak i soutěže, které mají sloužit hlavně k výběru špičkových jedinců pro další reprodukci, na základě přezkoušení vrozených vlastností.

 

Předseda Klubu Svatého Eustacha, z.s.s

Mgr. Miroslav DRAHOTA