Prvotní informace z jednání "U kulatého stolu", které proběhlo na Ministerstvu zemědělství ČR dne 21. 1. 2015

21.01.2015 22:02

Vážení přátelé,

dnešního dne jsme se zúčastnili jednání "U kulatého stolu", které proběhlo na Ministerstvu zemědělství ČR za účasti zástupců pověřených subjektů k organizaci a pořádání zkoušek loveckých psů z výkonu.

Za ČMMJ, zs. se jednání zúčastnili: Mgr. Jaroslav Rataj člen KK ČMMJ, z.s. a předseda OMS Benešov;  Ing. Josef Orlovský - jednatel ČMMJ, z.s.; Ing. Jan Kubeš, který zde vystupoval v trojejdiné pozici a to jako zástupce ČMMJ, z.s.; ČMKJ a ČMKU

Za Klub Svatého Eustacha, z.s. se jednání zúčastnili: Mgr. Miroslav Drahota, předseda spolku a zároveň předseda KK OMS Mladá Boleslav; Helena Dvořáková, místopředseda spolku a zároveň předseda chovatelského klubu KBE; Vladimír Dufek, výcvikář Klubu Svatého Eustacha, z.s.; Slavomír Hanáček, gestor sekce honičů Klubu Svatého Eustacha, z.s.

Za Asociaci myslivosti ČR se jednání zúčastnil: Ing. Josef Plzák - předseda 

Za Mysliveckou matici Českou nikdo nepřišel.

 

Jednání bylo moderováno náměstkem ministra zemědělství pro úsek lesního hospodářství Mgr. Patrikem  Mlynářem 

za účasti vrchního ředitele sekce lesního hospodářství Ing. Martina Žižky, Ph.D.;

ředitele odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství  Ing. Jiřího Pondělíčka, Ph.D.

a dalších pracovníků ministerstva.

 

Předmětem jednání byly Zkušební řády loveckých psů v ČR a představení stanovisek pověřených subjektů k návrhu pravidel pro zkoušky loveckých psů předložených Klubem Svatého Eustacha, z. s. z cílem pokusit se o sjednocení pravidel pro zkoušky loveckých psů v rámci ČR a nalezení konsenzuálního řešení. Naše podněty a návrhy byly řádně prezentovány a pokusili jsme se i fundovaně odpovídat ma položené dotazy a reagovat na stanoviska zúčastněných subjektů.

Po důkladné analýze všech poznatků z proběhlého jednání bude ze strany Klubu Svatého Eustacha, z.s. zveřejněno naše stanovisko a bude představena naše vize pro budoucnost na úseku lovecké kynologie.

 

Nicméně je velice důležité sdělit, že otázka Zkušebních řádů pro lovecké psy v ČR  zůstala nadále otevřena a že Ministerstvo zemědělství ČR má velký zájem na dalším jednání mezi Klubem Svatého Eustacha, z.s. a dalšími výše uvedenými subjekty.

 

Je plánováno další jednání, kterého by se měli rovněž zúčastnit i další zástupci kynologických organizací v ČR - Českomoravské kynologické unie jako členského subjektu FCI a Českomoravské kynologické jednoty jako subjektu zastupujícího  zájmy chovatelských klubů loveckých plemen psů u Českomoravské kynologické unie. 

 

Toto je pro nás veliký úspěch. Nastává konečně období, kdy se lovecká kynologie bude řešit na odpovídající úrovni a śnad i v zájmu lovecké kynologie jako součásti myslivecké činnosti v rámci celé naší republiky.

 

Za Klub Svatého Eustacha, z.s.

Mgr. Miroslav DRAHOTA, předseda spolku