Úvod

14.08.2014 14:42

Cíle, poslání a principy Spolku

  1. Klub Svatého Eustacha, z. s.  je otevřený spolek pro všechny fyzické a právnické osoby zabývající se výkonem práva myslivosti a loveckou kynologií,  myslivecké odborníky, myslivecké kynology, mladé myslivce a adepty myslivosti a přátele myslivosti a myslivecké kynologie
  2. Spolek má celostátní působnost a má za cíl vychovávat nové generace myslivců – ochránců přírody a myslivecké kynology a to ve smyslu tradic českých myslivců, křesťanské víry a etiky, s odkazem na činnost Schwarzenberských myslivců, kteří založili v roce 1692 vůbec první organizaci myslivců v Čechách a říkali si Myslivecké bratrstvo sv. Eustacha.
  3. Spolek má, v souvislosti se svým posláním, za cíl ovlivňovat veřejné mínění ve vztahu k myslivosti a prezentovat myslivce jako osoby, které ve svém volném čase rozvíjí záliby a zájmy ve prospěch myslivosti, ochrany přírody, lovecké kynologie, sokolnictví, střelectví apod. a využívají svých schopností a zájmu o myslivost ve sportovních, uměleckých a kulturních oblastech a jsou v neposlední řadě ochránci přírody a všech druhů zvěře.
  4. Spolek usiluje o rozvoj myslivecké kynologie, a na základě pověření Ministerstva zemědělství organizuje a provádí zkoušky loveckých psů z výkonu podle vlastních Pravidel, které jsou v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona č. 449/2001 Sb. zákon o myslivosti v posledním platném znění a ve znění prováděcích předpisů (Vyhláška č. 362/2013 Sb.). Spolek bude podporovat účast na mezinárodních soutěžích, popřípadě je organizovat ve spolupráci s příslušnou kynologickou organizací a provozovat výcviková zařízení. Spolek má v této souvislosti za cíl vychovávat a školit své vlastní rozhodčí z výkonu loveckých psů a vést vlastní seznam těchto rozhodčích, bez nutnosti jejich členství v jakékoliv další myslivecké organizaci.