VČS dne 18. 3. 2017 schválila změnu stanov spolku a změnu typu statutárního orgánu spolku

20.03.2017 10:40

Výroční členská schůze Klubu svatého Eustacha, z.s. na svém jednání dne 18. 3. 2017 mimo jiné projednala změnu stanov spolku a schválila i změnu typu statutárního orgánu spolku na i n d i v i d u á l n í - předseda spolku, který je odpovědný vrcholnému orgánu spolku a to členské schůzi.

Vzhledem ke skutečnosti, že několik členů výboru spolku a předseda RK spolku rezignovalo na své funkce a i ukončilo členství v klubu, bylo přistoupeno k výše uvedeným změnám.

Pro členskou základnu se tím nic nemění, klub normálně funguje dále a bude pokračovat ve své práci. Plán akcí na rok 2017 bude co nejdříve zveřejněn v příslušné sekci na klubovém webu.

Doufám, že naše klubová činnost se bude dále rozvíjet a že budeme pokračovat v započaté spolupráci se všemi mysliveckými a kynologickými organizacemi v rámci celé České republiky.


Mgr. Miroslav DRAHOTA, v.r.

Předseda klubu