Vláda schválila zástřelné za prase divoké - zdroj web ČMMJ

30.10.2018 16:37

Vláda schválila zástřelné za prase divoké

Vláda schválila zástřelné za prase divoké  

 

Českomoravská myslivecká jednota považuje toto nařízení za správný krok. Bude motivací v boji s africkým morem prasat.

Výňatek z předkládaného materiálu, který byl dnes schválen vládou:

§ 41b
Finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého
     

  

(1) Předmětem finančního příspěvku na snižování početních stavů prasete divokého je ulovení prasete divokého v souladu se zákonem o myslivosti
(2) Finanční příspěvek na snižování početních stavů prasete divokého lze poskytnout na každý kus, kterým byl v příslušné honitbě v hospodářském roce34) překročen roční průměr odlovu prasat divokých ve stejné honitbě za 3 hospodářské roky bezprostředně předcházející hospodářskému roku, za který je finanční příspěvek požadován. Pokud u nově uznaných honiteb chybí údaj o odlovu prasat divokých za některý z  3 předchozích hospodářských roků, použije se jako roční průměr odlovu prasat divokých za 3 předchozí hospodářské roky hodnota 3 kusy na každých 100 ha výměry honitby, zaokrouhlená po výpočtu na celé číslo dolů
(3) Pro výpočet se za hospodářský rok, za který je finanční příspěvek požadován, uvádějí pouze kusy evidované Státní veterinární správou jako vyšetřené na přítomnost svalovce a předložené k tomuto vyšetření s ocasem.

 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2018