Vyjádření k odvolání jednatele ČMMJ, z.s.

25.02.2016 08:38

Publikováno na webu ČMMJ, z.s. dne 25. 2. 2016

Vyjádření k odvolání jednatele ČMMJ, z.s.

Vyjádření k odvolání jednatele ČMMJ, z.s.

24.2.2016

 

Po třech měsících od volebního sněmu ČMMJ bylo navrženo na 3. zasedání myslivecké rady dne 18.2.2016  členům myslivecké rady odvolání ing. Josefa Orlovského z pozice jednatele ČMMJ. Třináct ze čtrnácti přítomných členů myslivecké rady návrh podpořilo a k odvolání se přiklonilo. Na proběhlých zasedáních nově zvolené myslivecké rady byla shledána opakovaná pochybení v plnění stanovených úkolů ze strany jednatele ČMMJ.  

 

Členové MR ČMMJ současně obdrželi  výsledek kontroly provedené 14.1.2016 v sekretariátu ČMMJ dle zadání  dozorčí rady ČMMJ, který poukázal na  nezvládnutí řídící a organizační práce při řízení sekretariátu ČMMJ.

 

Jak jsem uvedl ve svých předchozích  vyjádřeních, nejsem přesvědčen, že všichni pracovníci ČMMJ vykonávají odpovědně svou pracovní činnost v souladu se zadanými úkoly a stanovenou pracovní náplní. Pokud se má nově zvolená MR ČMMJ  v následujícím období pokusit poopravit pošramocený pohled veřejnosti a především vlastních členů na organizaci a myslivost celkově, bude zapotřebí spolupráce a plné pracovní nasazení všech zaměstnanců sekretariátu ČMMJ, myslivecké rady ČMMJ, dozorčí rady ČMMJ a jednotlivých OMS.

 

Nic jiného není potřeba za tímto rozhodnutím hledat.

 

MR ČMMJ  uložila předsedovi ČMMJ ing. J. Janotovi vypsat výběrové řízení na funkci jednatele ČMMJ. Současně MR ČMMJ pověřila Martinu Novotnou řízením sekretariátu v rozsahu výkonu funkce jednatele do doby jmenování nového jednatele.

 

Myslivosti zdar!

 

Ing. Jiří Janota
předseda ČMMJ, z.s.

 

K tomu komentář předsedy KSE:

 

Další krok nového vedení ČMMJ, z.s., který dle výše uvedeného vyjádření budí dojem, že se vedení dosud nejsilnější myslivecké organizace  ubírá správným směrem ke znovuobnovení důvěry ze strany členské základny. Doufám jen, že vše bylo tzv. OK a s vědomím odvolaného jednatele.