Výroční členská schůze Klubu Svatého Eustacha, z.s.

24.01.2015 09:40

Klub Svatého Eustacha, z.s.

Kněžice, okr. Nymburk

 

P O Z V Á N K A  N A   V Ý R O Č N Í  S C H Ů Z I

 

Klub Svatého Eustacha, z.s. organizuje výroční schůzi spolku

 

Místo konání schůze: Střední odborné učiliště stavební, Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov

 

Datum a čas konání schůze: 21. 03. 2015 od 09:00 hodin

 

Program jednání:

 

  1. Zahájení
  2. Zpráva předsedy spolku o činnosti a aktivitách spolku v roce 2014 a plán na rok 2015
  3. Příspěvky členů výboru (stav členské základy; stav příprav Střeleckého řádu spolku atd.)
  4. Představení webových stránek spolku
  5. Seznámení členů s dosavadními výsledky jednání na MZeČR ohledně žádosti o pověření k organizaci a pořádání zkoušek loveckých psů z výkonu
  6. Představení Návrhu klubových „Pravidel“ pro zkoušky honičů
  7. Přijetí nových členů klubu
  8. Diskuze
  9. Usnesení a závěr

 

 

V Kněžicích dne 24. 1. 2015

 

                                                                                                     Mgr. Miroslav DRAHOTA, v.r.

                                                                                                              Předseda klubu

 

 

Zveřejněno na webových stránkách klubu. Na výroční schůzi spolku můžete zaplatit členské příspěvky na rok 2015 ve výši 100,-Kč.

 

Toto oznámení nahrazuje doručení pozvánky jednotlivým členům spolku