Výroční členská schůze Klubu svatého Eustacha, z.s. 26. 3. 2016

13.02.2016 09:54

Klub Svatého Eustacha, z.s.

Kněžice, okr. Nymburk

P O Z V Á N K A  N A  V Ý R O Č N Í   S C H Ů Z I

Klub Svatého Eustacha, z.s. organizuje výroční schůzi spolku

Místo konání schůze: Střední odborné učiliště stavební, Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov

Datum a čas konání schůze:  sobota dne 26. 03. 2016 od 09:00 hodin (po ukončení následuje VČS Klubu bretaňských ohařů, z.s.)

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Zpráva předsedy spolku o činnosti a aktivitách spolku v roce 2015
  3. Plán klubových akcí na rok 2016 (Mgr. Drahota, Bc. Soucha a další)
  4. Den sv. Eustacha – Křivoklát (3. – 4. 9. 2016) – projednání prezentace klubu
  5. Příspěvky členů výboru (stav členské základy; stav příprav Střeleckého řádu spolku atd.)
  6. Přijetí nových členů klubu
  7. Diskuze
  8. Usnesení a závěr

V Kněžicích dne 13. 2. 2016

 

Mgr. Miroslav DRAHOTA, v.r.

Předseda klubu

Zveřejněno na webových stránkách klubu. Na výroční schůzi spolku můžete také zaplatit členské příspěvky na rok 2016 ve výši 100,-Kč.

Toto oznámení nahrazuje doručení pozvánky jednotlivým členům spolku