Výroční členská schůze Klubu svatého Eustacha, z.s.

19.01.2017 09:44

P O Z V Á N K A

Klub svatého Eustacha, z.s. si Vás dovoluje pozvat na tradiční výroční členskou schůzi klubu, která se koná  dne 18.3.2017            

od 09:00 hodin

ve Středním odborném učilišti stavebním, Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov.

Občerstvení zajištěno, parkování v místě.
Program:

·         zahájení

·         zpráva předsedy

·         plán akcí na rok 2017

·         diskuse

·         usnesení

Účast všech členů je žádoucí. Na schůzi je i možno uhradit členské příspěvky na rok 2017.

Mgr. Miroslav Drahota , v.r.

předseda klubu