Výroční členská schůze spolku dne 18. 3. 2017 v Benešově

06.03.2017 10:46

Vážení členové klubu,

Klub svatého Eustacha, z.s. si Vás dovoluje opakovaně pozvat na tradiční výroční členskou schůzi klubu, která se koná dne 18.3.2017
od 09:00 hodin ve Středním odborném učilišti stavebním, Jana Nohy 1302, 256 01 Benešov.

 

Občerstvení zajištěno, parkování v místě.

 

Vzhledem k mimořádné situaci, která nastala ve výboru spolku se mění program jednání - viz. tučně vyznačené body


Program:
· zahájení
· zpráva předsedy
změna stanov spolku
-  odvolání bývalého výboru a RK spolku

-  volba volební komise
-  volba předsedy spolku

· plán akcí na rok 2017
· diskuse...
· usnesení

 

Účast všech členů je žádoucí a nutná.

 

Na schůzi je i možno uhradit členské příspěvky na rok 2017.

 

 

Mgr. Miroslav Drahota , v.r.
předseda klubu