Vyrozumění ze strany ČMKJ, z.s. ve věci žádosti Klubu Svatého Eustacha, z.s. o navázání spolupráce při organizaci zkoušek loveckých psů z výkonu

14.04.2015 14:02

Dne 8. 4. 2015 byl jednatelkou ČMKJ, z.s. paní Věrou Dvořákovou zaslán dopis na adresu předsedy našeho spolku, který se týká naší žádosti o navázání spolupráce mezi subjekty Českomoravská kynologická jednota, z.s. a Klub Svatého Eustacha, z.s. v oblasti organizace zkoušek loveckých psů z výkonu. Bylo nám písemně sděleno, že naše žádost byla zařazena do programu jednání nejbližšího zasedání předsednictva Českomoravské kynologické jednoty, z.s.. O rozhodnutí předsednictva ČMKJ, z.s. v dané věci budeme, dle sdělení jednatelky ČMKJ, z.s., písemně informováni. Termín nejbližšího zasedání předsednictva ČMKJ, z.s. nám však sdělen nebyl.