Výstupy z proběhlé Výroční členské schůze Klubu Svatého Eustacha konané dne 21. 3. 2015 v Benešově

22.03.2015 14:42

Dne 21. 3. 2015 od 09:00 hodin proběhla v areálu SOU stavebního v Benešově proběhla 1. Výroční členská schůze Klubu Svatého Eustacha po znovuoživení jeho činnosti v roce 2014.

Mezi nejdůležitější informace a výstupy považuji uvést:

1) Klub Svatého Eustacha, z.s. je, na základě Pověření č. 1/2015 ze dne 17. 3. 2015, vydaného Ministerstvem zemědělství pod č.j. 6256/2015-MZE-16233 s účinností od 1. 4. 2015, p o v ě ř e n organizováním zkoušek psů z výkonu

2) Klub Svatého Eustacha, z.s. je jako právnická osoba kolektivním členem chovatelského klubu -  Klub Bretaňských ohařů

3) Kolektivním členem Klubu Svatého Eustacha, z.s. se naopak stal, jako právnická osoba, Spolek francouzských smečkových honičů.

4) Klub Svatého Eustacha, z.s. přijal na své výroční členské schůzi další své nové členy a stanovil si priotity na rok 2015, mezi které patří zejména vedení jednání s dalšími mysliveckými a kynologickými organizacemi, za účelem spolupráce a vzájemného respektu v oblasti myslivosti a lovecké kynologie. V této souvislosti si klub uložil zpracovat plán kynologických akcí na rok 2016, který bude předložen Ministerstvu zemědělství nejdéle do 31. 12. 2015.

5) Klub dofinalizuje svůj vlastní Střelecký řád za účelem pořádní střeleckých akcí jednak pro členy klubu a jednak pro ostatní zajemce počínaje rokem 2016.

6) Klub rovněž v letošním roce připraví akce pro děti z mysliveckou tématikou - letní tábory, přednášky ve školách a tématické dětské akce v rámci kynologických akcí klubu, které začne klub aktivně pořádat v roce 2016.

7) Klub bude již v roce 2015 aktivně působit ve styku z veřejností za účelem propagace myslivosti a lovecké kynologie, jako nejušlechtilejších volnočasových aktivit člověka.

 

Mgr. Miroslav Drahota, v.r.

Předseda Klubu Svatého Eustacha