Zkoušky z myslivosti pro zájemce o získání Loveckého lístku

27.08.2014 00:00

Klub Svatého Eustacha, z.s. má možnost zprostředkování vykonání Zkoušky z myslivosti na Střední zemědělské škole v Poděbradech, která vlastní příslušné pověření od Ministerstva zemědělství ČR a kde jsou Zkoušky z myslivosti tradičně konány v předem ohlášených termínech a za účasti vysoce odborně erudovaných lektorů ze všech oblastí myslivosti. Zkoušky mají vždy vysokou úroveň a jsou předmětem velkého zájmu ze stran uchazečů o získání Loveckého lístku.

Viz. odkazy na webu:

https://www.szes.cz/

https://www.szes.cz/mod/resource/view.php?id=10

 

Jako kontaktní osobu uvádíme lektora této školy pana Josefa Kratochvíla, tel. č. 602 808 456, který poskytne případným zájemcům potřebné informace a předá příslušné formuláře. Tento člověk může rovněž zajistit přípravu zájemců na vykonání zkoušky