Zveřejnění termínů a složení komisí pro přezkoušení čekatelů na funkci rozhodčích výkonu loveckých psů u ČMMJ, z.s.

02.02.2016 13:31


Vážení návštěvníci našeho webu,

na níže uvedeném odkazu najdete oznámení ČMMJ, z.s., jako  jednoho z pověřených subjektů od MZ ČR. k organizování a pořádání zkoušek loveckých psů a s tím uděleného pověření ke školení a přezkušování rozhodčích a čekatelů na funkci rozhodčích loveckých psů z výkonu, o termínech konání  a složení komisí pro zkoušky čekatelů na funkci rozhodčích výkonu loveckých psů.
https://www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Prezkouseni-cekatelu-na-funkci-rozhodciho-z-vy-(1).aspx