Práce s mládeží

Ministr Jurečka: Musíme pro mládež zatraktivnit oblast lesnictví

28.11.2014

Tisková zpráva – Cílem soutěže Mladí lidé v evropských lesích (Young People in European Forests), která je určena mládeži od 13 do 19 let, je zlepšit povědomí o významu lesů a lesnictví pro rozvoj společnosti. Navíc při soutěži mají mladí lidé možnost diskutovat, spolupracovat a navazovat nové kontakty se svými evropskými vrstevníky.

 

Více na :

https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2014_ministr-jurecka-musime-pro-mladez.html